Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

02. Cropfinnaren

Du har möjlighet att söka på kartan efter 15- och 9-croppers

cropfinder1.png


För att aktivera cropfinnaren måste du vara medlem i Guldklubben. Då kommer du att kunna hitta symbolen för denna på kartan. När du har klickat på den kommer du att kunna se alternativen i sökaren.

cropfinder2.png


Här kan du ange positionen varifrån cropfinnaren ska söka. Den förvalda startpositionen är din by. Du kan välja typ av by du ska söka efter. Under "Vete-oas bonus (åtminstone)" kan du välja vilken typ av oas som ska finnas tillgänglig till byn. Du kan välja mellan "25%", "50%", "75%", "100%", "125%" och "150%". Slutligen kan du markera att enbart visa obebodda.

cropfinder3.png

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej