Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Path to Pandora - spelfunktioner

De grundläggande funktionerna är samma som i förra årets Travian: Fire and Sand och inkluderar:

Dessa funktioner i Travian: Path to Pandora är samma som förra året. Så, vad är nytt år 2018?

Ny grafik för byggnaderna

Som du sett i berättelsen om Shu, skisserna och i videon vi publicerade förra veckan, har byggnaderna en egen stil för varje stam (observera att dessa bilder är tillfälliga och att de slutgiltiga versionerna kan se lite annorlunda ut).
System för erövring

Du kan endast spela på ett konto i taget i Travian, men vi vill ändå ge dig möjligheten att se alla byggnaderna. Våra speldesigner har därför ändrat hur erövringar fungerar för att göra det mer intressant.
När du erövrar en by som tillhör en annan stam i Travian: Path to Pandora byter byn inte stam, förutom för natarbyar (se nedan). Låt oss illustrera hur det fungerar med ett exempel.Antag att du spelar som hunn och erövrar en gallisk by. Har försvararen byggt fällor får du, som du ser, behålla byggnaden efter erövringen (de enda byggnader som försvinner är som i Travian: Legends murar). Vad mer händer?

 • Du kan inte bygga hunnernas unika byggnad i denna by, eftersom byn fortfarande är gallisk.
 • Du kan träna galliska trupper, hövdingar och nybyggare.
 • Använder du nybyggare för att grunda en ny by härifrån kommer även den nya byn att befolkas av galler.
 • Erövrar du en annan by med hövdingar från denna by så byter den erövrade byn inte stam.
 • Erövrar du en natarby med hövdingar från denna by blir den erövrade byn gallisk.

Vad händer med hjälten?

 • Din hjälte tillhör alltid kontots stam, så i detta fall är han fortfarande hunn.
 • Skickar du din hjälte till den galliska byn du erövrade och gör den till hjältens nya hemby, så påverkar hjältebonusen de galliska trupperna under förstärkningar, plundringar och anfall. Bär hjälten galliska truppföremål påverkar även dessa trupperna.
 • Om hunnerhjältens hemby är gallisk kan hjälten träffa galliska trupper under äventyr.
 • Hjälten tillhör dock ett hunnerskt konto och kommer alltid att vara hunn, så han kommer endast att hitta hunnerska vapen på äventyr.

Vad händer med trupperna?

 • Trupper från olika stammar som tillhör samma konto kan INTE slås samman.

 

Federationssystemet

I Travian: Path to Pandora har vi ändrat hur federationer fungerar. Nu kan du endast ha federationer bestående av fyra allianser, där alla måste vara i federation med varandra.

Vad innebär det?

 • Allians A och allians B kan skapa en federation genom att en av dem skickar en inbjudan som den andra accepterar. Detta fungerar på samma sätt som i Travian: Legends.
 • Antag nu att allians A även vill bjuda in allians C till federationen. Då måste både allians A och allians B skicka en inbjudan som allians C kan acceptera.

Vad mer ändras?

 • Med det nya systemet kan du endast skicka råvaror och förstärkningar till ditt eget konto, allians- och federationskamrater.
 • De offentliga erbjudandena i marknadsplatsen är fortfarande tillgängliga för alla, om du inte väljer alternativet "Egna alliansen enbart". Gör du det är erbjudandet fortfarande endast tillgängligt för allianskamrater.

Statistik


Vi har tagit bort "Plus"-statistiken i Travian: Path to Pandora och ersatt den med ett nytt system som ger spelaren fler insikter. Detta system är gratis och tillgängligt på alla konton.

På statistiksidan hittar du en ny "Allmänt"-flik med en massa information som vi hoppas hjälper dig när du planerar ditt konto. Denna information är endast tillgänglig för personer som har tillgång till kontot, inklusive sitters.

Vad kan man se där? En massa saker! Du kan se några av detaljerna nedan, men vi vill inte avslöja allt:

 • Världsläget – en del information om spelvärlden, inklusive serverdag, konton som aktiverats i spelvärlden och stamfördelningen
 • Råvaruranglista – information om pludring, handel och produktion jämfört med din allians och hela spelvärlden
 • Ranglista över bystyrka – för både anfall och försvar jämfört med din allians och hela spelvärlden
 • Kulturpoängranglista – per dag jämfört med din allians och hela spelvärlden

Balansändringar

 


I Travian: Path to Pandora kan du använda ett konstverk var 24:e timme (samma som för hinkar).

I Travian: Path to Pandora har standaren ändrats så att de även omfattar federationskamrater.

Kostnaden för att bygga egyptiernas vattenverk har ökat betydligt för att förbättra spelbalansen (se de detaljerade tabellerna nedan)
Alliansbonusar För att göra alliansbonusarna mer användbara och uppmuntra spelarna att donera har vi ändrat Filosofi- och Handelsbonusarna och sänkt kostnaden för de fyra första nivåerna.
 • Bonusen för kulturpoäng har ökats från 2 % till 4 % per nivå.
 • Handelsmännens kapacitet har ökats från 20 % till 30 % per nivå.

Kostnaden per nivå har ändrats på följande sätt:

 • Råvaror som krävs för nivå 1 har sänkts till 1 200 000
 • Råvaror som krävs för nivå 2 har sänkts till 5 600 000
 • Råvaror som krävs för nivå 3 har sänkts till 17 100 000
 • Råvaror som krävs för nivå 4 har sänkts till 51 200 000
 • Råvaror som krävs för nivå 5 förblir oförändrat (153 600 000)

Detta var alla stora funktioner i Travian: Path to Pandora. För en sammanställning av skillnaderna i funktionerna, se följande tabell


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej