Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Shadow Empires - Game Mechanics

De grundläggande funktionerna är lika dom för förra årets specialserver, Codex Victoria, inklusive<:

Det finns dock ingen avancerad start (även känd som boostad start) den här gången. Alla börjar spelet med en vanlig startby utan några extra nybyggare. Även de vanliga startuppdragen är tillbaka. Och stammar? Shadow Empires är speciellt angående detta och några servrar kommer att ha 5 stammar (inklusive Hunner och Egyptier) och några kommer bara att ha de ursprungliga 3 stammarna. 

Så, vad är nytt i Shadow Empires?

Fraktioner

Det här är ett helt nytt koncept i spelet. I början väljer varje spelare en fraktion, spelare som ingår i samma fraktion börjar spelet nära varandra på kartan. Fraktionerna tävlar mot varandra för att få kontroll över regioner, segerpoäng och slutligen vinna spelet. 

För mer detaljerad information om hur detta fungerar, se vår artikel om Fraktioner.

Fördelning av krafter och segerpoäng i regioner

Världen har ändrats och placeringen av specifika krafter på kartan är annorlunda. Dessutom, regioner med stora och unika krafter/artefakter producerar mer segerpoäng än tidigare.

Se vår artikel om regioner för mer detaljer och för en ny karta som visar alla regioner, krafter, segerpoäng och var på kartan de olika fraktionerna startar i spelet


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej