Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Hur överför jag mitt guld?

Bara guld som du har köpt kan överföras till ett annat konto. Guld som du fått på något annat sätt (från att ha växlat silver, uppdrag, belöningar etc) är inte överföringsbart. 

Guld kan bara överföras till andra spelvärldar inom samma spel samt inom samma land som guldeet var köpt i.

Till exempel,

Guld köpt på Anglosphere domain (ANGLO1 – ts1.anglosphere.travian.com) kan ite föras över till COM International Domain (COM1 ts1.travian.com).

När det är specialfall (tex specialservrar, tournament etc) finns information om guldöverföringar till och från den spelvärlden att listas i serverstart-posten på forumet.

Hur kan jag överföra mitt guld?

För att kunna överföra Guld innan en server är slut måste du först radera ditt konto. Under sektionen radera konto på din kontosida (i spelet) får du besked om hur mycket Guld du kan överföra. Om du nyligen har köpt guld, kan du behöva vänta lite längre innan du kan sätta ditt konto på radering. Detta är pga säkerthetsorsaker. 

Efter att kontot är helt raderat (när nedräkningen är avslutad) får du ett mejl skickat till den mejladress som användes vid registreringen.

Observera: Customer Service kan inte skynda på den här processen. 

Om du har något Guld kvar på ditt konto när en server slutar får du också ett mejl. Detta mejl innehåller en länk som du kan använda för att öveföra ditt Guld genom att följa instruktionerna på skärmen.

Din överföringslänk är giltig så länge det finns en server i spel, eller till guldet är överfört eller meddelandet har raderats(se texten ovan). Detta innebär att det är möjligt att vänta tills en server startar om, registrera nytt konto och sedan överföra ditt guld till det nya kontot (som om du flyttade ditt guld ifrån en server till en annan). Om du inte vill använda din guldöverföringslänk genast, måste du spara den på ett säkert ställe där den inte riskerar att bli raderad.

Observera: Customer Service har bara möjlighet att skicka guldlänken igen under en begränsad tid om du skulle förlora den.

Om du har några problem i samband med överföringen av ditt guld, vänligen kontakts Customer Service genom att använda support tool så kommer de att hjälpa dig.

Observera: Mailen med guldöverföringslänkar hamnar ofta i skräp/spam-boxen eller till promotions-boxen (främst för gmail). Vänligen kontrollera dessa innan du kontaktar Customer Service.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej