Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Ambassad

Embassy

Förutsättningar: Huvudbyggnad nivå 1, minimum Travian Version: 2.5

Ambassaden är en plats för diplomater. Vid nivå 1 kan du gå med i en allians, vid nivå 3 kan du skapa en egen allians.

Om du vill lämna din allians, så gör du även det i din ambassad.

Det finns inte längre något krav på ambassadens nivå för alliansen. Alla allianser kan ha upp till 60 medlemmar oberoende av ambassadens nivå. 

För nivåberoende egenskaper (som t.ex konstruktionskostnader, genererade kulturpoäng och max antal medlemmar) klicka här.
För full tabell av konstruktionstider klicka på denna länk för en server med 1x hastighet och denna länk för en server med 3x hastighet.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej