Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Central kontoöversikt

När du har pluskontot aktiverat har du tillgång till en central kontoöversikt. Du kan klicka på rubriken byar precias ovanför din by/byar till höger på kontot, har du bara en by kan du lägga till dorf3.php i slutet av http://tsx.travian.se/ för att se översikten.

central_overview


I denna skärmbild kan du se kolumnen "Attacker" som visar vad för sorts trupprörelser det sker i denna by. Om du håller muspekaren över symbolen kan du se antalet aktiva trupprörelse. I kolumnen "Byggnad" kan du se hur många byggnader som är köade. Och under "trupper" vilken trupptyp som tränas i baracken.

Under fliken "Råvaror" kan du se detta:

central_overview


Här kan du se hur mycklet råvaror du har i dina byar och även den totala summan. I kolumnen "Handelsmän" kan du se dina köpmän. Den första siffran visar antalet lediga köpmän för handel och den andra sffran visar alla dina köpmän.

Under fliken "Magasin" kan du se följande information om dina magasin:

central_overview


Under fliken "Kulturpoäng" ser du hur mycket kulturpoäng du producerar, vilka fester du har igång för tillfället och hur många nybyggare/senatorer/stamledare/hövdingar du har:

central_overview


Under sista fliken "Trupper" hittar du en generell översikt över dina trupper (fliken "Egna trupper"):

central_overview


Men även en översikt över vetekonsumtionen (fliken "Trupper i byar") för de trupper som finns i dina byar:

central_overview

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej