Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

06. Ducka inkommande anfall

Ducka är en funktion som ingår i Guldklubben och kostar alltså inget extra. Du kan endast använda denna funktion i din huvudstad.

evasion


Trupperna lämnar byn vid tidpunkten för attacken och kommer tillbaka 180 sekunder efteråt.Trupperna kommer att ducka endast om inga trupper anländer till byn inom de närmaste 10 sekunderna (med undantag för dem som återvänder från användning av detta alternativ). Denna funktion omfattar endast soldater som utbildats i den här byn, inga förstärkningar från andra byar duckar med hjälp av denna funktion.

För att aktivera den här funktionen måste du klicka på din samlingsplats. Under fliken "Guldklubb" hittar du valet "Inställningar för undvikande". Du kan klicka i valrutan framför "Aktivera undvikande för din huvudstad". Efter detta kan du klicka "spara" för att spara inställningarna. Denna funktion gör att endast soldater som utbildats i den här byn duckar, inga förstärkningar kommer att ducka/undvika anfall.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej