Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Jordvall (Germaner)

Earth Wall

Förutsättningar: begränsat till Germaner, minimum Travian Version: 2.5

Genom att bygga en jordvall kan du skydda din by mot barbariska horder av dina fiender. Ju högre nivå på muren desto högre försvarsbonus ges åt dina trupper. Jordvallen kan bara byggas av germaner och ger den sämsta försvarsbonusen men den är nästan omöjlig att förstöra.

Den bonus som en jordvall ger dina trupper är i procent (1.02^nivå)*100, och nedan en lista på hur många murbräckor som behövs för att förstöra en jordvall på en viss nivå.

Jordvallen kan bara byggas vid den bruna kanten vid din by bredvid vallgraven.

För nivåberoende egenskaper (som t.ex konstruktionskostnader, genererade kulturpoäng) klicka här.
För full tabell av konstruktionstider klicka på den här länken för en server i 1x hastighet och den här länken för en server i 3x hastighet.

Uppgifterna nedan visar hur många murbräckor som behövs för att riva muren. Murbräckorna nedan måste överleva attacken.

Jordvall nivå
Murbräckor som behövs
1 1
2 4
3 8
4 13
5 19
6 27
7 36
8 46
9 57
10 69
11 83
12 98
13 114
14 132
15 151
16 171
17 192
18 214
19 238
20 263

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej