Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Hur skickar du ett meddelande till alla i allians?

För att skicka ett massmeddelande till alla medlemmar i alliansen, så skriver du bara [ally] som mottagare i meddelandet. Ja, klamrarna [ ] måste vara med. Du kan även använda den lilla alliansknappen bredvid adressboken till höger om mottagarraden. Om du klicka på knappen så skrivs [ally]  in automatiskt som mottagare. Du måste också ha fått tilldelat dig rättigheterna att skicka PM till alliansmedlemmarna. Alliansgrundaren har denna rättighet per automatik.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej