Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Artefakternas effekter

Artefakter är mäktiga föremål tillverkade av Nataren och de ger enorm kraft till den som äger dem.

Artefakter kan delas in efter vilken effekt de har: by-effekt (påverkar endast byn där den finns) och konto-effekt (påverkar hela kontot).

Det finns många olika sorters artefakter och det förklaras mer i detalj längre ner i den här artikeln. I de flesta fall finns det små (by-effekt), stora (konto-effekt) och unika (också konto-effekt) artefakter av samma sort.

På en vanlig server släpps artefakterna i mitten av rundan och de är från början placerade i speciella natar-byar.

Det finns två sätt att få artefakter:

1. Du kan stjäla dom med din hjälte.Följ länkarna för att lära dig hur man stjäl dom från Nataren eller från en annan spelare. Begränsningen för hur många artefakter du kan hämta med hjälten har tagist bort. Du kan hämta obegränsat antal artefakter (så länge som du har tomma skattkammare i rätt nivå). 

2. Du kan erövra byn som har artefakten. Det här tillåter dig att ha fler artefakter.

Även om du äger mer flera artefakter, så är endast 3 av dom aktiva, varav endast 1 kan ha konto-effekt. Om du har 2 artefakter med konto-effekt bland dina 3 äldsta artefakter, kommer nästa artefakt med by-effekt att bli aktiv. Om spelaren har 3 byartefakter och erövrar en fjärde, som har konto-effekt, så kommer den tredje (den nyaste) artefakten med by-effekt att bli inaktiverad och istället kommer den fjärde artefakten att bli aktiv efter att aktiveringstiden tagit slut.

Artefakter med by-effekt gäller alltid över artefakter med konto-effekt av samma typ. Därför får man inte dubbel effekt.

På specialservrarna (som Path to Pandora), finns det inte några artefakter utan istället regioner som har antika krafter med samma effekter som artefakterna. Klicka på följande länk för att läsa mer om regioner och deras krafter.

Arkitektens hemlighet=Starkare byggnader

Stronger buildings

Den här artefakten gör dina byggnader starkare och ger din by utökat försvar mot katapulter och murbräckor. Har ingen påverkan på ett Världsunder, men stor och unik påverkar alla övriga byggnader i en Världsunderby.

 • Liten – 4 gånger starkare
 • Stor – 3 gånger starkare
 • Unik – 5 gånger starkare

Titanskor=Snabbare trupper

Faster troops

Den här artefakten gör att dina trupper färdas snabbare.

 • Liten – 2 gånger snabbare
 • Stor – 1.5 gånger snabbare
 • Unik – 2 gånger snabbare

Örnöga=Bättre spårare/scouter/stigfinnare

Better spies

Scouter, spårare och stigfinnare blir bättre på att scouta och försvara mot scoutningsattacker. Alla scouter, spårare och stigfinnare i den här byn/kontot, samt alla scouter, spårare och stigfinnare skickade på scoutning påverkas av denna. Utöver detta kan du i din samlingsplats se vad för slags trupptyp som anfaller, dock inte antalet trupper.

 • Liten – 5 gånger effektivare
 • Stor – 3 gånger effektivare
 • Unik – 10 gånger effektivare

Dietkontroll=Mindre hungriga trupper

Less hungry troops

Reducerar veteåtgången för dina egna och andras trupper.

 • Liten – 50% reducering av veteåtgången
 • Stor – 25% reducering av veteåtgången
 • Unik – 50% reducering av veteåtgången

Tränarens talang=Snabbare truppträning

Faster troop training

Reducerar träningstiden i verkstad, stall och baracker.

 • Liten – 50% reducering i träningstid
 • Stor – 25% reducering i träningstid
 • Unik – 50% reducering i träningstid

Byggnadsplan Lagringsutrymme=Bygga stort magasin och stor silo

Great warehouse or great granary plan

Gör det möjligt för dig att bygga stort magasin eller stor silo.

Rivalernas förvirring=Ökad grottkapacitet + Slumpmässigt sikte

Cranny + random aim

Ökar grottans kapacitet och fiendens katapulter kan endast avfyra slumpvis. Undantag för by- och kontoartefakter är världsunder och skattkammare. Undantag för den unika artefakten är enbart världsunder. Man kan alltid sikta på ett världsunder.

 • Liten – Grottkapacitet ökas med 200%. Skattkammare kan siktas och avfyras emot.
 • Stor – Grottkapacitet ökas med 100%. Skattkammare kan siktas och avfyras emot.
 • Unik – Grottkapacitet ökas med 500%.

Dårens artefakt (effekten skiftar var 24:e timme)

Artefact of the fool

Denna artefakt byter effektområde var 24:e timme, och kan få vilken som helst av de övriga artefakternas effektområde förutom Byggnadsplan Lagringsutrymme (möjligheten att bygga stort magasin och stor silo). Effektområdet kan också skifta mellan by och kontopåverkan och sker slumpmässigt var 24:e timme.

Liten artefakt av denna typ kan även ge negativa effekter, t.ex trupperna blir slöare eller de äter mer vete. Den unika artefakten ger enbart positiva effekter, men omfattningen är fortfarande slumpmässig. Den kan t.ex öka hastigheten med en faktor av 1.01.

 • Liten – Slumpmässig effekt (kan bli negativ)
 • Unik – Slumpmässig effekt (kan endast bli positiv)

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej