Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Allmän information

Det finns 3 olika kategorier av artefakter: by, konto och unik. Byartefakter påverkar endast den by där den är förvarad, kontoartefakter påverkar hela kontot och unika artefakter påverkar även det hela kontot men med en större bonus till kontot.

Varje spelare kan endast ha 3 aktiva artefakter, av dessa kan max 1 artefakt vara av sorten konto eller unik. Spelare kan däremot hålla mer än 3 artefakter, men endast de 3 äldsta blir aktiva. För att kunna hålla mer än 3 artefakter, måste övriga artefakter erhållas genom att man erövrar byar som innehåller artefakter, då standardgränsen är 2 byartefakter och 1 konto/unik per spelkonto. Dessutom, artefakter som är bundna till en by gäller före artefakter som är bundna till konto och av samma typ. Har kontot en av varje kommer endast den artefakt som är bunden till en by att vara aktiv.

Artefakterna dyker upp i Natarbyar och kommer att vara inaktiva tills dess att de har erövrats. För att kunna erövra en artefakt behöver du en skattkammare på nivå 10 för små artefakter/byggnadsplaner eller nivå 20 för stora/unika artefakter(OBS! endast 1 artefakt per skattkammare). För att erövra en artefakt måste skattkammaren förstöras och en lyckad normalattack med hjälte måste genomföras ifrån den by som har din skattkammare på rätt nivå för erövrandet. Artefakter blir aktiva först efter 24 timmar på en normalserver och 12 timmar på en speedserver (detta gäller även vid ”flytt” inom egna byar).

TIPS: Natarbyar får inte artefakternas effekt - artefakter kan endast aktiveras i byar ägda av en spelare.

TIPS: Byar som har en artefakt kan inte förstöras så att de försvinner från kartan. Detta skydd försvinner när/om en artefakt flyttas/erövras från byn.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej