Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Nybörjarskydd

Det finns ett nybörjarskydd i Travian som gör att du bland annat inte kan bli anfallen under en period. 

* För server som spelas i x3: 3 dagar ordinarie nybörjarskydd
* För server som spelas i x1: 5 dagar ordinarie nybörjarskydd
* Ytterligare valbart nybörjarskydd: 3 dagar
*Antal kulturpoäng som ges under nybörjarskydd: 167 kulturpoäng för server i x3, 500 kulturpoäng för server i hastighet x1.

  • Inga trupper kan sändas till en spelare som fortfarande är under nybörjarskydd. Detta gäller alla typer av trupprörelser: scoutning, förstärkningar, attacker och plundringar.
  • En spelare under nybörjarskydd kan inte skicka trupper till en annan spelare. Detta gäller alla typer av trupprörelser: scoutning, förstärkningar, attacker och plundringar.
  • Eftersom man inte längre kan attackera någon när man har nybörjarskyddet kvar så går det heller inte att upphäva sitt nybörjarskydd genom att attackera en annan spelare.
  • En spelare kan attackera/plundra natarbyar och fria oaser medan man fortfarande har sitt nybörjarskydd kvar.
  • En spelare kan nu förlänga sitt nybörjarskydd med det antal dagar som angivits i början av texten med hjälp av meddelandet som kommer i infoboxen före det ordinarie skyddet tar slut. Om de ordinarie dagarna hinner ta slut (3 dagar x3/5 dagar x1) innan så kan man inte återfå erbjudandet om förlängning.
  • Det är inte möjligt att skicka resurser till andra spelare när man har nybörjarskyddet kvar.
  • Så länge man har nybörjarskyddet kvar kan man endast köpa och sälja råvaror på marknaden i ratio 1:1.

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej