Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Att avbryta handlingar

Vissa handlingar kan avbrytas genom att man klickar på det röda krysset (Cancel).

Följande handlingar kan avbrytas:

Byggnadsordrar eller uppgraderingar:

Följande bild förklarar den råvaruförlust du har genom att avbryta en byggnadsorder. Detta är för att förhindra missbruk om man är under attack.

Loss


Skillnaden i kostnaderna för den nya nivån och den nuvarande nivån är vad som kommer att förloras om man avbryter byggnadsordern.

Skicka trupper:
Inom de första 90 sekunderna kan du återkalla trupper som har skickats iväg genom att klicka på röda krysset (Cancel) i samlingsplatsen. Det spelar ingen roll om trupperna är ivägskickade på en plundring, en normal attack eller skickas som förstärkning.

Följande handlingar kan inte avbrytas:

Varför kan dessa handlingar inte avbrytas?
Helt enkelt för att förhindra att spelare använder detta som "extra grottor".


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej