Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Konstruktionskostnader och nivåberoende attribut för Lergrop
Nivå Trä Lera Järn Vete Underhåll Konstruktionstid KPProduktion
Summa 44149505 22074745 44149505 27593445 56 32471:12:00
1 80 40 80 50 2 0:03:40 15
2 135 65 135 85 1 0:09:10 19
3 225 110 225 140 1 0:18:00 215
4 375 185 375 235 1 0:32:10 222
5 620 310 620 390 1 0:54:50 233
6 1040 520 1040 650 2 1:31:10 350
7 1735 870 1735 1085 2 2:29:10 470
8 2900 1450 2900 1810 2 4:02:00 4100
9 4840 2420 4840 3025 2 6:30:30 5145
10 8080 4040 8080 5050 2 10:28:10 6200
11 13500 6750 13500 8435 2 16:48:30 7280
12 22540 11270 22540 14090 2 26:56:50 9375
13 37645 18820 37645 23525 2 43:10:20 11495
14 62865 31430 62865 39290 2 69:07:50 13635
15 104985 52490 104985 65615 2 110:39:50 15800
16 175320 87660 175320 109575 3 177:07:00 181000
17 292790 146395 292790 182995 3 283:26:30 221300
18 488955 244480 488955 305600 3 453:33:40 271600
19 816555 408280 816555 510350 3 725:45:10 322000
20 1363650 681825 1363650 852280 3 1161:15:40 382450
21 2277295 1138650 2277295 1423310 3 1858:04:20 463050
22 3803085 1901540 3803085 2376925 3 2972:58:10 553750
23 6351150 3175575 6351150 3969470 3 4756:48:20 664600
24 10606420 5303210 10606420 6629015 3 7610:56:50 795650
25 17712720 8856360 17712720 11070450 3 12177:34:10 956950