Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Konstruktionskostnader och nivåberoende attribut för Skattkammare
Nivå Trä Lera Järn Vete Underhåll Konstruktionstid KP
Summa 1115675 1061440 999460 383505 62 306:04:20
1 2880 2740 2580 990 4 2:13:20 7
2 3630 3450 3250 1245 2 2:39:40 9
3 4570 4350 4095 1570 2 3:10:10 10
4 5760 5480 5160 1980 2 3:45:40 12
5 7260 6905 6505 2495 2 4:26:50 15
6 9145 8700 8195 3145 3 5:14:30 18
7 11525 10965 10325 3960 3 6:09:40 21
8 14520 13815 13010 4990 3 7:13:50 26
9 18295 17405 16390 6290 3 8:28:20 31
10 23055 21930 20650 7925 3 9:54:40 37
11 29045 27635 26020 9985 3 11:34:50 45
12 36600 34820 32785 12580 3 13:31:00 53
13 46115 43875 41310 15850 3 15:45:40 64
14 58105 55280 52050 19975 3 18:22:00 77
15 73210 69655 65585 25165 3 21:23:20 92
16 92245 87760 82640 31710 4 24:53:40 111
17 116230 110580 104125 39955 4 28:57:40 133
18 146450 139330 131195 50340 4 33:40:40 160
19 184530 175560 165305 63430 4 39:09:00 192
20 232505 221205 208285 79925 4 45:29:50 230