Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Konstruktionskostnader och nivåberoende attribut för Stort magasin
Nivå Trä Lera Järn Vete Underhåll Konstruktionstid KPKapacitet
Summa 321250 395375 222400 98840 30 338:07:50
1 650 800 450 200 1 2:30:00 13600
2 830 1025 575 255 1 2:59:00 15100
3 1065 1310 735 330 1 3:32:40 26900
4 1365 1680 945 420 1 4:11:40 29300
5 1745 2145 1210 535 1 4:57:00 212000
6 2235 2750 1545 685 1 5:49:30 315000
7 2860 3520 1980 880 1 6:50:20 418900
8 3660 4505 2535 1125 1 8:01:00 423400
9 4685 5765 3245 1440 1 9:23:00 528800
10 5995 7380 4150 1845 1 10:58:00 635400
11 7675 9445 5315 2360 2 12:48:20 743200
12 9825 12090 6800 3020 2 14:56:20 952800
13 12575 15475 8705 3870 2 17:24:40 1164200
14 16095 19805 11140 4950 2 20:16:50 1377700
15 20600 25355 14260 6340 2 23:36:30 1593900
16 26365 32450 18255 8115 2 27:28:10 18113700
17 33750 41540 23365 10385 2 31:56:50 22137100
18 43200 53170 29910 13290 2 37:08:30 27165300
19 55295 68055 38280 17015 2 43:10:00 32199200
20 70780 87110 49000 21780 2 50:09:30 38240000