Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Konstruktionskostnader och nivåberoende attribut för Murbruk
Nivå Trä Lera Järn Vete Underhåll Konstruktionstid KPÖkning
Summa 9840 10740 7155 1115 11 13:39:50
1 440 480 320 50 3 0:37:20 15%
2 790 865 575 90 2 1:16:00 110%
3 1425 1555 1035 160 2 2:14:00 215%
4 2565 2800 1865 290 2 3:41:00 220%
5 4620 5040 3360 525 2 5:51:30 225%