Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Konstruktionskostnader och nivåberoende attribut för Järngjuteri
Nivå Trä Lera Järn Vete Underhåll Konstruktionstid KPÖkning
Summa 4475 10070 11410 2685 18 20:24:20
1 200 450 510 120 6 1:08:00 15%
2 360 810 920 215 3 2:02:00 110%
3 650 1460 1650 390 3 3:23:00 215%
4 1165 2625 2975 700 3 5:24:30 220%
5 2100 4725 5355 1260 3 8:26:50 225%