Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Yxman

SpearmanFörutsättningar för forskning: Akademi nivå 3, Smedja nivå 1
Förutsättningar för träning: Barack

Yxmannen är germanernas starkaste infanterienhet, med god attackstyrka och medelmåttlig defensiv förmåga. Jämfört med andra enheter är han långsam och dyr i utveckling..


  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Forskning 880 580 1560 580 / 1:26:00
Träning 130 120 170 70 1 0:18:40
Hastighet 6 Fields per hour
Kan bära
50 Resources

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej