Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Paladin

Paladin

Förutsättningar för forskning: akademi nivå 5, stall nivå 3
Förutsättningar för träning: stall

Genom att vara utrustad med en tung rustning är Paladinen en riktigt bra försvarsenhet. Speciellt infanteri kommer märka att det är oerhört svårt att komma igenom hans sköld.

Därför är hans attackstyrka ganska låg och hans hastighet, jämfört med andra kavallerienheter, är under genomsnittet. Träningen är ganska lång och också relativt dyr.

  lumber clay iron crop upkeep research time
Forskning 2320 1180 2520 610 / 2:30:00
Träning 370 270 290 75 2 0:40:00
Hastighet 
10 Fält per timme 
Kan bära
110 Råvaror


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej