Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Hjältens egendom

Hero's Mansion

Förkrav: Huvudbyggnad nivå 3, Huvudbyggnad nivå 1, minimum Travian Version: 3

Vid Hjältens egendom nivå 10, 15 och 20 kan du annektera 1, 2 och 3 oaser med hjälp av din hjälte. Beorende på vilken typ av annekterad oas, får du en ökad produktion på en viss råvara (med vissa oaser får du ökad produktion i två olika råvaror). Om du skickar hjälten till en annan by kan du kontrollera hjälten därifrån också, förutsatt att du har en Hjältens boning konstruerad där.

Du kan se följande information i Hjältens boning:

  • En överblick på alla oaser i området som kan annekteras
  • En överblick på produktionsbonusen från varje annekterad oas
  • Ägaren på samtliga övertagbara oaser 
  • Om du skickar hjälten till någon av dina andra byar kan du styra denne, förutsatt att du har en Hjältens boning i byn.

För nivåberoende egenskaper (som t.ex konstruktionskostnader, genererade kulturpoäng) klicka  här.
För full tabell av konstruktionstider klicka på  denna länk för en server med 1x hastighet och denna länk för en server med 3x hastighet.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej