Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Järngruva

Ion Mine

Förutsättningar: inga

Här kan gruvarbetare utvinna den värdefulla råvaran järn. Genom att öka gruvans nivå så ökar du också järnproduktionen.

Järngruvan kan utökas oändligt i Huvudstaden.

 

 

För nivåberoende egenskaper (som t.ex konstruktionskostnader, genererade kulturpoäng och timproduktion) klicka på länken här.
För full tabell av konstruktionstider klicka på denna länk för en server med 1x hastighet eller denna länk för en server med 3x hastighet.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej