Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Ny karta

Kartan är helt omarbetad och har en ny layout / design.

Du kan markera spelare, allianser och ställen på kartan.

Rapporter från omgivningen visas.

För en bättre överblick kommer du att ha en så kallad minimap.

Du har 4 zoomnivåer.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej