Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Rapporter och meddelanden

Kringliggande rapporter/Områdesrapporter
Scoutrapporter
Handelsrapporter
Stridsrapporter
Blandat

Kringliggande rapporter/Områdesrapporter

Du kommer se en kort summering av vad som hände i området runt dina byar. Det visas inga detaljer, men beskrivningen kommer göra spelaren informerad om de relevanta nyheterna. Listan för kringliggande rapporter kommer uppdateras när en eller flera händelser inträffar inom 15 rutor från din valda by.

Scoutrapporter

Om ditt försök att scouta råvaror är lyckat kommer du också att se grottans kapacitet i fiendebyn. Om du lyckas med att scouta försvarsbyggnader (mur och residens/palats) och lyckas med scoutningen kommer du också se samlingsplatsens nivå i fiendenbyn.

Handelsrapporter

Sender, recipient and alliances will be shown together with links to their profiles

Stridsrapporter

  • Du kan skicka en identisk attack/plundring igen genom att klicka på en ikon på överblickssidan. Efter du klickat ikonen kommer automatiskt byns koordinater och samma trupptyper läggas till ett anfall i din samlingsplats.
  • Du kan skicka en identisk attack/plundring igenom genom att klicka på en ikon medans du läser den fullständiga rapportern. Efter du klickat ikonen kommer automatiskt byns koordinater och samma trupptyper läggas till ett anfall i din samlingsplats.

Blandat

  • Du kan bläddra igenom rapporterna genom att klicka på de nya ‘föregående’ och ‘nästa’knapparna. 
  • Du kan flytta en rapport till arkivet från rapportsidan.
  • Du kan radera en rapport från rapportsidan. 
  • Du kan ställa in antallet rapporter som visas per sida. Standardvärdet är 10 rapporter per sida. Maxvärdet är 99 rapporter per sida. Du kan ge andra access till dina rapporter
  • Om en sitter skriver ett IGM kommer det stå "-skriven av sitters namn-"

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej