Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Skattkammare

Treasury

Förutsättningar: Huvudbyggnad nivå 10, Världsunder får inte finnas redan, minimum Travian Version: 2.5

Ditt Imperies rikedomar förvaras i skattkammaren. I varje skattkammare finns det enbart plats för en artefakt.

För att ta en artefakt måste du först förstöra den skattkammare som håller artefakten  och sedan skicka iväg en normalattack från den by där din skattkammare på nivå 10/20 finns. Denna attack måste vara lyckosam (minst en soldat måste överleva attacken). Din hjälte måste delta i attacken och överleva för att man skall kunna erövra en byggnadsplan/artefakt.

För nivåberoende egenskaper (som t.ex konstruktionskostnader, genererade kulturpoäng) klicka här.
För full tabell av konstruktionstider klicka på tdenna länk för en server med 1x hastighet och denna länk för en server med 3x hastighet.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej