Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Konstruktionskostnader och nivåberoende attribut för Järngruva
Nivå Trä Lera Järn Vete Underhåll Konstruktionstid KPProduktion
Summa 55186880 44149505 16556065 33112120 71 45969:13:30
1 100 80 30 60 3 0:07:30 15
2 165 135 50 100 2 0:15:20 19
3 280 225 85 165 2 0:27:50 215
4 465 375 140 280 2 0:48:00 222
5 780 620 235 465 2 1:20:00 233
6 1300 1040 390 780 2 2:11:20 350
7 2170 1735 650 1300 2 3:33:30 470
8 3625 2900 1085 2175 2 5:44:50 4100
9 6050 4840 1815 3630 2 9:15:10 5145
10 10105 8080 3030 6060 2 14:51:40 6200
11 16870 13500 5060 10125 3 23:50:00 7280
12 28175 22540 8455 16905 3 38:11:10 9375
13 47055 37645 14115 28230 3 61:09:20 11495
14 78580 62865 23575 47150 3 97:54:10 13635
15 131230 104985 39370 78740 3 156:42:00 15800
16 219155 175320 65745 131490 3 250:46:30 181000
17 365985 292790 109795 219590 3 401:17:40 221300
18 611195 488955 183360 366715 3 642:07:40 271600
19 1020695 816555 306210 612420 3 1027:27:30 322000
20 1704565 1363650 511370 1022740 3 1643:59:30 382450
21 2846620 2277295 853985 1707970 4 2630:26:30 463050
22 4753855 3803085 1426155 2852315 4 4208:45:40 553750
23 7938935 6351150 2381680 4763360 4 6734:04:20 664600
24 13258025 10606420 3977410 7954815 4 10774:34:10 795650
25 22140900 17712720 6642270 13284540 4 17239:22:10 956950